logo MPL Techma

System magazynowy z przenośnikami skrzynek i dystrybucją palet euro

Głównym problemem, z jakim zwróciła się do nas firma z branży dystrybucji części samochodowych, było nieefektywne dostarczanie i rozprowadzanie palet na antresolę istniejącego magazynu.

Dodatkowo klient borykał się z brakiem miejsc buforowych na piętrach antresoli.

Co więcej, przed automatyzacją wymagana była ścisła współpraca i pełna synchronizacja pracy operatora wózka widłowego oraz osób ustawiających palety w strukturze magazynowej.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, dla naszego klienta, dostarczyliśmy dwie części magazynu – wejściową i wyjściową.

Po stronie wejściowej – wielopoziomowy system magazynowy, system buforowania i transportu palet w pionie oraz poziomie wraz z automatycznymi wózkami wahadłowymi.

Po stronie wyjściowej – system dystrybucji towarów w skrzynkach i dodatkowe stanowiska kontroli.

Naszym zadaniem było opracowanie i uruchomienie systemu umożliwiającego efektywne dostarczanie palet na poszczególne poziomy magazynu.

W tym celu wdrożyliśmy system buforowo-transportowy, w którym zadanie operatora wózka widłowego ograniczone jest do umieszczenia palet w doku wejściowym na poziomie zero.

Stamtąd transportowane są one poprzez system przenośników i windę zgodnie ze wskazaniem systemu nadrzędnego WMS na odpowiednie poziomy magazynu.

Na każdym piętrze magazynu zainstalowaliśmy wózek wahadłowy, który rozwozi palety do doków buforowych.

Po stronie wyjściowej systemu pracownicy zbierają towar z półek magazynu zgodnie z otrzymanym zleceniem. Umieszczają go w skrzynkach, które poprzez wdrożony przez nas system transportowy trafiają do wskazanych miejsc kontroli.

Dzięki zastosowaniu systemu skanerów oraz wymianie danych z WMS uzyskujemy na bieżąco dane o destynacji skrzynki, co pozwala na niezawodne i sprawne przemieszczanie ich do właściwych lokalizacji.

Dla zapewnienia płynności działania układu, puste skrzynki przemieszczane są z powrotem do magazynu. W ten sposób zamykamy obieg.

System magazynowo-transportowy jest w pełni automatyczny. Oznacza to, że operator wstawia skrzynkę na przenośnik, a ona dociera zgodnie z zamówieniem do jednej z kilkudziesięciu stacji kontroli bez ingerencji innych osób.

Poprzez wdrożenie systemu magazynowego klient uzyskał szereg korzyści.

Jedną z nich jest uproszczenie procesu dostarczania palet na odpowiedni poziom magazynu.

Dodatkowo zminimalizowaliśmy opóźnienia, a dzięki zastosowaniu elementów buforowych, zwiększyliśmy wydajność załadunku systemu magazynowego.

Mieliśmy też wkład w zmniejszenie zaangażowania pracowników w obsługę tego procesu. Wcześniej operator wózka widłowego musiał czuwać cały czas nad umieszczanym ładunkiem. Teraz pracownik dostarcza paletę do buforu, a przemieszczaniem towaru we właściwe miejsce zajmuje się nasz system.

Poza tym przyczyniliśmy się do skrócenia czasu dostawy towarów z magazynu do stanowisk kontroli.