logo MPL Techma
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL TECHMA Sp. z o.o.”

Od maja 2019 r. MPL TECHMA realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL TECHMA Sp. z o.o.”. Przeprowadzony audyt stanowi diagnozę potencjału MPL TECHMA oraz określa perspektywę zmian możliwych do objęcia nowym projektem wzorniczym. Kolejnymi krokami będą: opracowanie strategii wzorniczej, projektowanie oraz prototypowanie z testami, a także zakup środków trwałych tworzących ciąg technologiczny dla wytwarzania produktów będących efektem procesu wzorniczego. Celem projektu jest wypracowanie wzorów znacznie ulepszonych produktów, które znajdą się w stałej ofercie firmy. Efektem przeprowadzonego projektu będzie utworzenie nowej bazy produktowej odpowiadającej na potrzeby klientów działających w różnych branżach. Projekt zakończono 30 kwietnia 2022 roku.

Całkowity koszt realizacji projektu:  1 944 141,72 zł
Koszty kwalifikowane:  1 429 462,20 zł
Kwota dofinansowania: 842 327,19 zł

Plakat informacyjny po zrealizowanym projekcie unijnym, poddziałanie 2.3.5