logo MPL Techma
Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje - projekt badawczo-rozwojowy „Utworzenie systemu inteligentnego transportu małogabarytowych elementów  w celu optymalizacji procesów produkcyjnych”

1 grudnia 2019 roku MPL TECHMA rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego „Utworzenie systemu inteligentnego transportu małogabarytowych elementów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych”. Projekt zakończono 31 maja 2023 roku. Celem projektu było osiągnięcie w pełni funkcjonalnego prototypu systemu oraz podjęcie działań polegających na wdrożeniu tego systemu u klientów. Zakładane efekty realizacji projektu to wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania, a także wzrost kompetencji kadry inżynierskiej i rozwój spółki.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 053 856,18 zł
Koszty kwalifikowane: 4 665 394,60 zł
Kwota dofinansowania: 3 207 244,26 zł

Plakat informacyjny po zrealizowanym projekcie unijnym, poddziałanie 1.1.1.