logo MPL Techma
Działanie 2.2. Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii - projekt "Wzrost innowacyjności MPL TECHMA poprzez nabycie licencji do technologii wspierającej proces projektowania" 

Od maja 2021 r. MPL TECHMA realizowała projekt "Wzrost innowacyjności MPL TECHMA poprzez nabycie licencji do technologii wspierającej proces projektowania" Celem głównym projektu jest osiągnięcie większej produktywności przesądzającej o zasadności wprowadzenia do oferty systemów logistycznych wysokiego składowania dla różnych branż. Technologia stanowiąca przedmiot projektu zawiera moduły, które pozwolą firmie m. in. na sprawne tworzenie koncepcji, dzięki czemu firma będzie w stanie przygotować kompleksowe oferty na systemy logistyczne oraz sprawnie szacować wartość kontraktów.

Całkowity koszt realizacji projektu: 313 076,82 zł
Koszty kwalifikowane: 254 534,00 zł
Kwota dofinansowania: 216 353,90 zł

Plakat informacyjny po zrealizowanym projekcie unijnym, działanie 2.2