logo MPL Techma

Automatyzacja magazynu form dla nowej linii technologicznej w branży sanitarnej

Firma z branży sanitarnej jest w trakcie budowy nowej linii produkcyjnej, która ma umożliwiać produkcję krótkich serii produktów, nawet pojedynczych elementów.

W związku z tym, proces produkcyjny będzie charakteryzować się dynamicznym wprowadzaniem i wyprowadzaniem form w czasie wynoszącym około 70 sekund. Formy te będą miały różne rozmiary, maksymalnie 2500x1500x70 mm i wagę do 500 kilogramów.

Zmienność produkcji i jej dynamika powodują konieczność zastosowania odpowiedniej klasy systemu informatycznego do jej zarządzania a to z kolei powoduje dostosowanie rozwiązań produkcyjnych do działania w zdyscyplinowanym środowisku informatycznym. W rezultacie postanowiono, że istotnym składnikiem linii będzie magazyn form, którego zadaniami będą: wydawanie, przyjmowanie i składowanie form.

Zadanie opracowania, budowy, wdrożenia i integracji magazynu form zostało powierzone firmie MPL TECHMA.

W celu rozwiązania problemu, zespół projektowy opracował automatyczny magazyn składowania form. Ze względu na specyfikę wymiarów i wagi przechowywanych form, zdecydowano się umieścić je w znormalizowanych kontenerach. Struktura magazynu została dostosowana do wymagań przestrzennych na hali produkcyjnej, a magazyn został zintegrowany z linią produkcyjną i dostosowany do dynamicznych wymagań produkcji. Ponadto, opracowano narzędzia przeładowcze i dostosowano układnicę oraz jej karetkę tak, aby umożliwić składowanie form w magazynie. Stworzono również oprogramowanie do efektywnego zarządzania przechowywaniem i przepływem form oraz zintegrowano je z systemem informatycznym zarządzania linią produkcyjną.

Dzięki zastosowaniu automatycznego magazynu form, firma z branży sanitarnej otrzymuje wiele korzyści, które mają istotne znaczenie dla jej działalności.

Przede wszystkim, nowe rozwiązanie umożliwia zwiększenie elastyczności produkcji. Dzięki temu klient może łatwo dostosowywać swoją produkcję do różnorodnych zamówień, włączając w to krótkie serie produktów oraz pojedyncze elementy. Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku staje się możliwa, co przekłada się na większą konkurencyjność firmy.

Kolejnym aspektem jest optymalizacja przepływu magazynowania. Magazyn form został zaprojektowany tak, aby efektywnie przechowywać i manipulować formami o różnych rozmiarach i wagach. Dzięki temu, proces składowania form staje się bardziej wydajny, minimalizując ryzyko uszkodzeń i zatorów w procesie produkcyjnym. Wszystkie formy są umieszczane w znormalizowanych kontenerach, co ułatwia utrzymanie porządku i organizacji w magazynie.

Niezwykle istotne jest też zintegrowane zarządzanie produkcją. Opracowane oprogramowanie do zarządzania przechowywaniem i przepływem form zostało w pełni zintegrowane z systemem informatycznym zarządzania linią produkcyjną. To pozwala na kompleksowe monitorowanie i kontrolę nad procesem produkcyjnym, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji i optymalizację działań. Integracja systemów informatycznych wpływa na efektywność produkcji i przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników finansowych.