logo MPL Techma

Automatyzacja magazynu do sezonowania brodzików wraz z zapleczem transportowym

Firma MPL TECHMA została wybrana przez klienta z branży sanitarnej do automatyzacji magazynu sezonowania dla nowej linii produkcyjnej brodzików. Celem projektu było zapewnienie optymalnych warunków sezonowania brodzików oraz składowania ich na idealnie płaskiej powierzchni.

System, który dostarczyliśmy składa się z różnych komponentów, w tym z automatycznego magazynu wysokiego składowania, systemu zasilania magazynu brodzikami, systemów transportowych wydawania, stanowisk obróbki końcowej brodzików oraz stanowiska inspekcji.

Kluczowymi elementami projektu były specjalnie zaprojektowane ramy i struktura magazynu.

Cały system sterowany jest dzięki wdrożeniu przez MPL Techma systemu WCS, który połączyliśmy z systemem WMS klienta. 

W celu spełnienia wymagań klienta zastosowano szereg rozwiązań technicznych takich jak opracowanie specjalnych płyt z ramą wsporczą o wymaganej dokładności, które są składowane w strukturze magazynu. Płyty są uniwersalne i nie ulegają ugięciu, niezależnie od wielkości i ciężaru brodzików. Dzięki temu zapewniona jest idealnie płaska powierzchnia składowania.

Automatyczny magazyn jest wyposażony w układnicę do przenoszenia płyt z brodzikami. Brodziki są załadowane na płyty na wejściu magazynu, a zdjęcie brodzika utwardzonego następuje na wyjściu z magazynu. System przenośników zasilających i odbierających zapewnia płynny transport brodzików w systemie.

W skład kompleksu wchodzą również stanowiska inspekcji i obróbki końcowej brodzików.

Proces inspekcji odbywa się na stole podnoszonym, a proces obróbki - na podnoszonych stołach obrotowych, które są częścią ciągów produkcyjnych.

Całością procesu zarządza system sterowania, który kieruje transportem brodzików do odpowiednich lokalizacji w systemie.

System WCS zarządza lokalizacją brodzików w magazynie, a system WMS klienta nadzoruje cały proces produkcyjny.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony powierzchni brodzików było istotnym elementem projektu. W tym celu zastosowano pokrycie wszystkich przenośników specjalnym materiałem, który zapobiega uszkodzeniu powierzchni brodzików pokrytej lakierem.

Magazyn zapewnia odpowiednie warunki sezonowania brodzików, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego rodzaju brodzika. Czas leżakowania brodzików jest zoptymalizowany, co spełnia technologiczne wymagania klienta.

Dzięki systemowi WCS, dostęp do każdego z brodzików jest możliwy w dowolnej kolejności. Magazyn obsługiwany przez układnicę umożliwia elastyczne składowanie brodzików w dowolnym miejscu, co przyczynia się do sprawnego działania procesu produkcyjnego.