REFERENCJE
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA


Nasze projekty realizujemy w oparciu o komponenty automatyki czołowych światowych producentów: Mitsubishi, Allen Bradley, Omron, Siemens.

TOYOTA

BRIDGESTONE

BRIDGESTONE Stargard


Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Automatyczna Stacja Wyładowcza z magazynu wysokiego składowania (3 zestawy)
 • Automatyczna Stacja Załadowcza do maszyn mikujących (3 zestawy)
 • Automatyczny System Transportowo-Magazynujący formy do produkcji bieżników (suwnica 10 ton z trawersą oraz magazyn)
 • Automatyczna Stacja Mikująca
 • Mieszalnik Miki (3 zestawy)
 • Maszyna do cięcia pasów gumy - WCH CUTTER (7 zestawów)
 • Maszyna do przewijania i centrowania przekładki (współpracująca z maszyną kalander)
 • Maszyna do podawania i ucinania gumy - TMA (współpraca z systemem naważania mikserów)
 • Maszyna do nacinania pasów gumy - NCH (3 zestawy)
 • Przenośniki do podawania gumy (2 zestawy)
 • Zrobotyzowane stanowisko załadunku szpul (4 roboty)
 • Stanowisko piętrowego załadunku wytłaczarki (2 zestawy)
 • Automatyczny odwijak materiału
 • Zrobotyzowana Stacja Wyładowcza z magazynu wysokiego składowania (1 robot)
 • Zrobotyzowana Stacja Załadowcza do maszyny mikującej (1 robot)


Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Modyfikacja maszyny mikującej, przebudowa głowic silikonujących
 • Wyposażenie walcarki w sterowane automatycznie noże tnące oraz związane z tym zmiany programowe  
 • Modyfikacja stanowiska do wycinania próbek z opon
 • Transportery, gilotyny oraz centratory materiału na linii produkcji bieżnika
 • Zmiany mechaniczne i programowe maszyn konfekcyjnych
 • Modyfikacje elektryczne na prasach wulkanizacyjnych
 • System automatycznego wykrywania (detektory metalu) i usuwania wtrąceń metalowych w gumie na liniach walcarek
 • Automatyzacja systemu przesuwu palet z mieszanką
 • System automatyki dla wytłaczarek oraz ich integracja z linią główną
 • Modyfikacja sterowania oraz wymiana systemu wizyjnego, usprawniająca kontrolę jakości w ciągu technologicznym


Pozostałe zadania:

 • Przygotowanie do produkcji oraz uruchomienie maszyn konfekcyjnych
 • Optymalizacja pracy maszyn konfekcyjnych (analiza algorytmów pracy maszyn, modyfikacje programowe, testy produkcyjne)
 • Optymalizacja programów PLC maszyn produkcyjnych typu HEX, BELT, CALANDER, HSB, WAVY
 • Optymalizacja pracy trymowarki (zmiany dotyczące czujników, modyfikacje programowe, korekty mechaniki)
 • Optymalizacja linii technologicznej do produkcji bieżnika
 • Optymalizacja pracy maszyn wchodzących w skład linii technologicznej wytłaczania i cięcia
 • Wykonanie systemu SCADA do monitoringu, zbierania danych (do bazy SQL) i raportowania z maszyn wchodzących w skład ciągu technologicznego do produkcji bieżników
 • Wykonanie systemu SCADA dla maszyn konfekcyjnych - monitorowanie czasu trwania poszczególnych kroków maszyny, archiwizacja i prezentacja zgromadzonych danych

 


BRIDGESTONE Poznań


Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Automatyczne stanowisko przewijania przekładki
 • Podwójny manipulator transportowy współpracujący ze stanowiskiem nakładania uszczelniacza
 • Zrobotyzowane stanowisko nakładania i kontroli jakości uszczelniacza (2 roboty) z podwójnym manipulatorem transportowym


Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Wymiana / modernizacja sterowania w maszynie KEYER (sterownik PLC, panel)
 • Wymiana / modernizacja sterowania w maszynie DMC (sterowniki PLC, panele, motion, serwonapędy) - 3 systemy


Pozostałe zadania:

 • Przygotowanie do produkcji oraz uruchomienie maszyn konfekcyjnych (3 systemy)
 • Modyfikacja programu PLC i sterowania motion maszyny konfekcyjnej rozszerzająca jej funkcjonalność
 • Optymalizacja pracy maszyn konfekcyjnych (analiza algorytmów pracy maszyn, modyfikacje programowe, testy produkcyjne)

 

 

MICHELIN

MICHELIN Olsztyn

 

Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Modyfikacja układu bezpieczeństwa odwijaków maszyny konfekcyjnej. Wykonanie oceny ryzyka
 • Znacząca modernizacja (spełniająca wymagania zasadnicze - dyrektywa maszynowa) krajarki kordu stalowego. Wymiana sterowania, napędów i przewodów, zaprojektowanie i instalacja systemu bezpieczeństwa, zmiany mechaniczne poprawiające ergonomię pracy. Wykonanie oceny ryzyka
 • System automatycznego przenoszenia opony ze stanowiska kontroli wizualnej na stanowisko przygotowania do transportu - maszyna konfekcyjna

 

MICHELIN Bad Kreuznach, Niemcy

 

Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Maszyna do wizualnego przeglądu i testowania opon (2 zestawy)

 

MICHELIN Lasarte-Oria, Hiszpania

MICHELIN Rio de Janeiro, Brazylia

MICHELIN Samutprakarn, Tajlandia

MICHELIN Shenyang, Chiny

MICHELIN Pirot, Serbia

MICHELIN Tuscaloosa, USA

MICHELIN Woodburn, USA

MICHELIN Leon, Meksyk

MICHELIN Olsztyn, Polska

 

Pomiary specjalistyczne:

 • Urządzenie do pomiaru rezystancji gumy zwiększającej odprowadzanie ładunków elektrostatycznych

 

MICHELIN Alessandria, Włochy

 

Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Maszyna inspekcyjna (1 robot)

FIRESTONE

Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Instalacja mechaniczna modułu z głowicą pomiarową na maszynie kalander. Opracowanie sterowania i uruchomienie systemu pomiaru grubości kordu z regulacją szczeliny technologicznej oraz archiwizacją danych pomiarowych w bazie SQL.

 

Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Automatyczne stanowisko łączenia materiałów (1 robot)

NGK

Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Linia do automatycznego kolejkowania i transportu filtrów do stanowiska szlifierskiego (grinding) oraz do stanowiska nakładania warstwy zabezpieczającej (coating) wraz ze stołem inspekcyjnym (5 zestawów)
 • Urządzenie mobilne do suszenia filtrów
 • Zrobotyzowane stanowisko załadunku filtrów DPF oraz podkładek na wózek piecowy z wykorzystaniem systemu wizyjnego (2 roboty)
 • Maszyna do wtłaczania filtrów DPF w matrycę
 • Maszyna w wykonaniu ATEX do analizy parametrów filtrów DPF

 

Pozostałe zadania:

 • Wykonanie szaf sterowniczych do mikserów (11 zestawów)
 • Opracowanie i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska testowego do czyszczenia filtrów
 • Opracowanie i uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska testowego depaletyzacji filtrów DPF z detekcją położenia przy użyciu systemu wizyjnego oraz załadunku na wózek transportowy

SANDEN

Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Linia do diagnostyki kompresorów
 • Maszyna do kontroli wewnętrznej średnicy panewki oraz jej integracja z główną linią produkcyjną
 • Maszyna nitująca komponenty kompresorów samochodowych

 

Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Modyfikacja linii montażowej, optymalizacja cyklu pracy dla poszczególnych operatorów, poprawa ergonomii pracy, rozbudowanie systemu raportowania i zbierania danych. Dodanie nowych stanowisk i taśmociągów oraz wyposażenie linii w balanser i ramiona reakcyjne

NSK

Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Zrobotyzowane stanowisko do obsługi pras wraz z urządzeniami załadunku i odbioru detali (2 roboty)
 • Zrobotyzowane stanowisko do obsługi pras wraz z urządzeniami załadunku, przenoszenia i odbioru detali (2 roboty)
 • Zrobotyzowane stanowisko dla linii tokarek (2 roboty)
 • Zrobotyzowane stanowiska transportu detali między poszczególnymi maszynami służącymi do ich obróbki (4 roboty)
 • Zrobotyzowane stanowisko składające elementy układów kierowniczych (2 roboty)
 • Zrobotyzowane stanowisko transportu detali (2 roboty)
 • Zrobotyzowane stanowisko do znakowania laserowego (2 roboty)
 • Stanowisko pomiaru długości wałków po obróbce w tokarce (2 zestawy)

SIA ABRASIVES

Kompleksowa dostawa i uruchomienie maszyn:

 • Maszyna do przewijania materiału z jego szczotkowaniem

 

Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Modernizacja sterowania maszyny do łączenia arkuszy
 • Modernizacja sterowania maszyny do cięcia arkuszy zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego
 • Modernizacja sterowania maszyny do produkcji tarcz ściernych

 

EATON Truck Components

Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Opracowanie, dostawa i uruchomienie systemu wspomagania montażu skrzyni biegów. Zintegrowanie z bazodanowym systemem generującym sekwencje montażu dla poszczególnych produktów

DRUTEX

Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • System zasilania awaryjnego przeznaczony do zarządzania zasilaniem linii produkcyjnych oraz wyboru jego źródła (sieć lub agregat) z wykorzystaniem systemu SCADA do wizualizacji i archiwizacji danych
 • Opracowanie, budowa i uruchomienie sterowania maszyn do produkcji profili okiennych (cięcie w locie), współpracujących z wytłaczarkami (11 zestawów)
 • Opracowanie i wdrożenie synchronizacji prędkości przepływu materiału pomiędzy wytłaczarką a ciągiem profilującym

 

IZOPANEL

Modyfikacje maszyn i linii produkcyjnych:

 • Modyfikacja linii do produkcji płyt warstwowych polegająca na wprowadzeniu do procesu produkcyjnego dozowania nowych składników - sterowanie, wizualizacja i zbieranie danych dla nowych surowców

 

Pozostałe zadania:

 • Rozszerzenie funkcjonalności systemu SCADA linii do produkcji płyt warstwowych o analizę i zbieranie danych produkcyjnych do zakładowej bazy danych SQL na potrzeby raportowania. Modyfikacja systemu receptur i dostosowanie ich do potrzeb produkcji
 • Opracowanie i uruchomienie systemu pomiaru długości produkowanych elementów, zestawianie informacji z pozostałymi danymi produkcyjnymi i raportowanie
 • System zbierania danych procesowych z linii produkcyjnej w oparciu o oprogramowanie SCADA

UNILEVER

Zrealizowane zadania:

 • Dostawa 3 zestawów zasilających napędów sprężarek śrubowych 250kW, 355kW, 355kW. Wykonanie projektu elektrycznego, budowa szaf zasilających, montaż, uruchomienie i pomiary

DR. OETKER

Zrealizowane zadania:

 • Opracowanie, dostawa i uruchomienie sterowania maszyny do czyszczenia tac piekarniczych

POLMLEK

Zrealizowane zadania:

 • Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic dla oczyszczalni ścieków (Pn=1,25MW, In=2500A)

GEA GRASSO

Zrealizowane zadania:

 • Projektowanie schematów elektrycznych
 • Ciągła produkcja szaf sterowniczych i zasilających według schematów własnych oraz powierzonych przez klienta
 • Kompleksowa instalacja i okablowanie na obiekcie

LOTOS

Zrealizowane zadania:

 • System sterowania i monitoringu parametrów pracy silnika spalinowego (część systemu przeciwpożarowego)  wraz z wykonaniem wizualizacji w Rafinerii Gdańskiej – LOTOS

COPYRIGHT ©2022 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp