Badania i rozwój

1.1.1

 

poziom-efrr-kolor_umowy-od-2018

 

1 grudnia 2019 roku MPL Techma rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego „Utworzenie systemu inteligentnego transportu małogabarytowych elementów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych”. Planowany termin zakończenia projektu wraz zrealizacją komponentu wdrożeniowego (budowa hali produkcyjnej i zakup niezbędnych maszyn) to grudzień 2022 r. Celem projektu jest osiągnięcie w pełni funkcjonalnego prototypu systemu oraz podjęcie działań polegających na wdrożeniu tego systemu u klientów. Zakładane efekty realizacji projektu to wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania, a także wzrost kompetencji kadry inżynierskiej i rozwój spółki.


Całkowity koszt realizacji projektu: 9 850 856,18 zł
Koszty kwalifikowane: 8 594 454,42 zł
Kwota dofinansowania: 4 979 757,75 zł


 

Informujemy, że termin składania ofert do postępowania nr 71794 został przedłużony do 12.10.2021 r. włącznie. Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71794

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-71794 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa elementów handlowych do rozbudowy prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 07.10.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71794

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano oferty firm:
- SIMSERWIS Damian Złoch; ul. Sosnowa 1, 84-207 Łężyce, Polska. Cena netto oferty: 9 950,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 12.10.2021 r. Oferta dotyczyła - Część I - Elementy elektroniczne
- Inprox Sp. z o.o.; ul. Narwicka 2, 80-557 Gdańsk, Polska. Cena netto oferty: 9 900,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 07.10.2021 r. Oferta dotyczyła - Część II - Serwer – Komputer przemysłowy
 
Oferenci:
SIMSERWIS Damian Złoch; ul. Sosnowa 1, 84-207 Łężyce, Polska
Inprox Sp. z o.o.; ul. Narwicka 2, 80-557 Gdańsk, Polska

 


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-65290 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Badania laboratoryjne kompatybilności elektromagnetycznej. Oferty przyjmowane są do 27.08.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65290

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte - jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

 

Oferenci:
Signal Cert Sp. z o.o.; ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, Polska


 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-63741 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Badania laboratoryjne kompatybilności elektromagnetycznej. Oferty przyjmowane są do 18.08.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63741

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria zapytania

 


 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-59084 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa elementów handlowych do rozbudowy prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 21.07.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59084

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria zapytania.


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-57967 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa elementów prefabrykowanych do rozbudowy prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 14.07.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57967

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono ofertę na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy ROTOR Maria Ciesiółka; ul. Apollina 34, 81-601 Gdynia, Polska. Cena netto oferty: 89 000,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 14.07.2021 r.
 
Oferenci:
ROTOR Maria Ciesiółka; ul. Apollina 34, 81-601 Gdynia, Polska


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-57574 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa elementów handlowych do rozbudowy prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 12.07.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57574

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria zapytania.


 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1252523 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Konsultacje w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Oferty przyjmowane są do 10.07.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252523

 

Informujemy, że termin składania ofert do postępowania nr 1252523 został przedłużony do 15.07.2020 r. włącznie. Szczegóły: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252523

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy EMC Tomasz Utkowski; ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 202, 50-127 Wrocław, Polska
Cena netto oferty: Kryterium Pm: 602,70 PLN; Kryterium  Pz: 356,70 PLN. Łącznie punktów: 100 pkt. Data wpłynięcia oferty: 07.07.2020 r.


Oferenci: 
EMC Tomasz Utkowski; ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 202, 50-127 Wrocław, Polska
Szymon Kręblewski EMCSOLUTION; Wola Batorska 1155, 32-007 Wola Batorska

 


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1248570 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa śrub i innych elementów do wykonania prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 12.06.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248570

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1247218 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa elementów do wykonania prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 03.06.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247218

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria zapytania.


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1246347 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa śrub i innych elementów do wykonania prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 27.05.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246347

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1246393 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa elementów prefabrykowanych do wykonania prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 27.05.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246393

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Rotor Maria Ciesiółka; ul. Apollina 34, 81-601 Gdynia, Polska
Cena netto oferty: 23 200,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 27.05.2020 r.

Oferenci: Rotor Maria Ciesiółka; ul. Apollina 34, 81-601 Gdynia, Polska


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1244588 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa elementów do wykonania prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 14.05.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244588#

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi zapytania ofertowego.


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1244595 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa rolek prowadzących o wykonania prototypu systemu transportu. Oferty przyjmowane są do 14.05.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244595#

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy PROMAG Spółka Akcyjna; ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, Polska. Cena netto oferty: 600,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 14.05.2020r.
 

Oferenci:
PROMAG Spółka Akcyjna; ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, Polska


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1242034 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: "Dostawa szynoprzewodu"  dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu  "Utworzenie Systemu Inteligentnego Transportu Małogabarytowych Elementów W Celu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych" realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Oferty przyjmowane są do 17.04.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242034

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy FlexiPower Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa; Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, Polska Cena netto oferty: 5546,31 PLN. Data wpłynięcia oferty: 17.04.2020r.
 
Oferenci:
FlexiPower Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa; Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, Polska

 


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1228153 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa oprogramowania służącego do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażonego w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych. Oferty przyjmowane są do 28.01.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228153

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Procad Spółka akcyjna, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
Cena netto oferty: 22 239,17 PLN. Data wpłynięcia oferty: 24.01.2020 r.

 

 

Oferenci:
Procad Spółka akcyjna, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
MAT – Usługi Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

 


 

   
   

COPYRIGHT ©2022 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp