AUTOMATYKA
MORSKA

automatyka-morska-duzy.jpg

Dział automatyki morskiej zajmuje się szeroko pojętą współpracą ze stoczniami i bezpośrednio z armatorami na całym świecie. Zajmujemy się serwisowaniem istniejących systemów oraz projektowaniem i produkcją własnych układów z zakresu energetyki i automatyki okrętowej. Dostarczamy kompleksowe rozwiązaniu zarówno na remontowane statki jak również na nowe jednostki.
 
W swojej ofercie posiadamy kilkanaście architektur zasilających, sterujących pracą poszczególnych mechanizmów, systemów statkowych. Są to między innymi:

 

Monitoring i alarmowanie siłowni okrętowej

Zadaniem systemu jest monitorowanie stanu pracy i parametrów mechanizmów, urządzeń i wyposażenia siłowni okrętowej. W przypadku przekroczenia zadanej wartości danego parametru generowany jest odpowiedni alarm, a dane zdarzenie archiwizowane jest w module przechowywania danych. Układy budowane są w oparciu o rozproszoną architekturę PLC, stacje wizualizacji i zestaw kabinowy.

 

Aby uzyskać więcej informacji o monitoringu i alarmowaniu siłowni na statkach zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Sondowanie zbiorników

Zadaniem systemu sondowania zbiorników jest pomiar ilości medium w zbiornikach statku. Ilość medium przedstawiana jest w oprogramowaniu do wizualizacji w postaci wysokości słupa cieczy, objętości (m3) i/lub masy (tony) z uwzględnieniem aktualnego trymu statku. Dopuszczalny jest każdy rodzaj medium (woda słodka, woda morska, paliwo lekkie, paliwo ciężkie, olej, ścieki). Zestawy budowane są w oparciu o czujniki hydrostatyczne, sterowniki PLC i panele operatorskie.

 

Aby uzyskać więcej informacji o sondowaniu zbiorników zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Systemy balastowe

W systemie balastowym zintegrowano funkcjonalność sondowania zbiorników oraz zarządzania zaworami i pompami. System może obejmować sterowanie i monitoring układów wody morskiej, słodkiej jak również instalacji transportu paliwa. 
W trybie automatycznym system może pracować jako mechanizm redukcji przechyłu statku.

 

Aby uzyskać więcej informacji o systemach balastowych zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Zintegrowany system automatyki statku

W branży nowoczesnych technologii występuje coraz częściej podejście typu all-in-one, czyli wszystko w jednym. Tego typu rozwiązanie jest też stosowane na statkach jako IAS czyli Zintegrowany System Automatyki (ang. Integrated Automation System). Pod tym pojęciem należy rozumieć zarządzanie i monitorowanie wszystkich systemów z jednego miejsca na statku, co ułatwia jego zarządzanie. Rozbudowane stanowiska składające się z kilku monitorów pozwalają mieć wgląd na wszystkie parametry przedstawione graficznie, co pozwala podejmować szybkie decyzje w nagłych sytuacjach. System monitorowania parametrów posiada funkcjonalność alarmów, zdarzeń i raportów, które ukazywane są na panelu głównym na mostku oraz na odpowiednich panelach podstacji układu rozproszonego.
Dzięki zastosowaniu właśnie architektury rozproszonej, kablowanie nie jest już tak pracochłonne. Natomiast redundantność układu zapewnia bezpieczną i stabilną wymianę danych.

 

Aby uzyskać więcej informacji o zintegrowanym systemie automatyki statku zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

 

Pomiary parametrów systemu elektroenergetycznego

Ciągła i efektywna dostawa energii elektrycznej na statku to jedna z podstaw bezpieczeństwa załogi i ładunku, a także komfortu na jednostkach pływających.
Aby sieć elektroenergetyczna była jak najbardziej optymalna, niezbędny jest pomiar w czasie rzeczywistym parametrów sieci, który jest realizowany poprzez szereg urządzeń pomiarowych analizujących takie parametry jak:
·         napięcie
·         natężenie
·         moc czynna
·         moc bierna
·         moc pozorna
·         częstotliwość
 
Różnorodność zaawansowanych odbiorników energii elektrycznej na statku wymusza dostarczanie energii elektrycznej o dostosowanych parametrach

i uzupełnianie jej niedoboru w sieci statku, w czym pomagają nasze systemy pomiarowe.
 
Aby uzyskać więcej informacji o pomiarach parametrów systemów elektroenergetycznych na jednostkach pływających zapraszamy do zapoznania się

z załączonym plikiem PDF.

 

Sterowanie wirówkami paliwa ciężkiego, oleju smarnego, paliwa lekkiego

Sterowania wirówek zarządza całym procesem oczyszczania paliwa.  System monitoruje pracę i zarządza wszystkimi komponentami wirówki. Zbudowany jest w oparciu o sterownik PLC i Panel operatorski. Instalacja posiada też funkcję samo diagnostyki umożliwiające szybką lokalizacje uszkodzonych elementów pomiarowych lub wykonawczych bloków oczyszczania paliwa.

 

Aby uzyskać więcej informacji o sterowaniu wirówkami paliw i oleju na statkach zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

System sterowania wind cumowniczo – kotwicznych

Zadaniem systemu jest zasilanie i sterowanie układami wind cumowniczych i cumowniczo – kotwicznych. Do napędu silników wykorzystujemy przetwornice częstotliwości. Natomiast układ sterowania zbudowany jest w oparciu o sterowniki PLC.

 

Aby uzyskać więcej informacji o naszym systemie sterowania windami cumowniczymi na statkach zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Sterowania drzwi wodoszczelnych, przeciwpożarowych

Zadaniem układu sterowania drzwiami wodoszczelnymi i pożarowymi jest:
·         Zdalne zamykanie np. ze sterówki w przypadku zagrożenie pożarem lub zalaniem.
·         Monitoring i sygnalizacja stanów drzwi i ich napędów na panelu graficznym.
·         Monitoring i sygnalizacja do centralnego systemu sterującego IAS za pomocą wybranego protokołu komunikacyjnego.
·         Monitoring i sygnalizacja do czarnej skrzynki VDR za pomocą wybranego protokołu komunikacyjnego np. NMEA zgodnie z wymaganiami SOLAS.

 

Aby uzyskać więcej informacji o sterowaniu drzwiami wodoszczelnymi zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Automatyzacja rozładunku na statku

Zadaniem systemu zarządzania rozładunkiem statku jest sterowanie, monitoring i zabezpieczenie pracy zespołów transporterów taśmowych i innych urządzeń służących do rozładunku kruszca lub rudy z ładowni statku. Architektura posiada funkcjonalność pomiaru ilości wyładowanego materiału, a także możliwość sprzęgnięcia go z kalkulatorem rozładunku i systemem przebalastowania.

 

Aby uzyskać więcej informacji o sterowaniu rozładunkiem masowca zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Monitorowanie i sterowania zanurzeniem doku

Operacja dokowania statku w doku pływającym należy do niezwykle trudnych i wymagających.

Precyzyjne ustawienie dwóch jednostek pływających (doku pływającego i statku) względem siebie i kontrolowanie ich wzajemnych pozycji, stanu oraz oddziaływań na siebie wymaga precyzyjnej aparatury pomiarowej. Firmy biorące na siebie odpowiedzialność za powierzone im statki chcąc wykonać operacje takiego dokowania bezpiecznie i precyzyjnie, muszą dysponować m.in. systemem monitoringu w czasie rzeczywistym:
·         pojemności zbiorników,  
·         poziom strzałki ugięcia doku,
·         poziom odkształceń i naprężeń konstrukcji doku.

 

Wizualizacja tych elementów na panelu operatorskim pozwala na sprawne sterowanie pompami i zasuwami, których stany również widnieją na wizualizacji.

 

Aby uzyskać więcej informacji o monitoringu i sterowaniu zanurzeniem doków pływających zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

 

Awaryjne wyłączania mechanizmów i systemów na jednostkach zagrożonych wybuchem

Zadaniem systemu awaryjnego wyłączania ESD jest wyłączenie, sterowanie i sygnalizacja w przypadku wykrycia zagrożenia (np. wykrycie gazu) na jednostce z napędem głównym lub pomocniczym zasilanym gazem LNG. Całość oddziaływuje poprzez:
·         Wyłączenie silnika głównego lub generatora, wentylacji, zasilania,
·         Sterowanie zaworów odcinających zasilanie gazu,
·         Alarmowanie powyższych stanów oraz stanów samodiagnostyki w obrębie systemu ESD oraz nadrzędnych.

 

Aby uzyskać więcej informacji o systemach awaryjnego wyłączania ESD zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Systemy sterowania HVAC

Nasz produkt integruje trzy elementy:
·         HVAC – sterowanie parametrami powietrza (chłodzenie, grzanie, wilgotność, ciśnienie, odzysk ciepła),
·         Wentylacja siłowni – zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza niezbędnych do poprawnej pracy silników głównych, generatorów i innych urządzeń w siłowni poprzez sterowanie ilością, temperaturą i ciśnieniem dostarczanego powietrza,
·         DCS – Damage Control System – zabezpieczenie kanałów obiegu powietrza w danej sekcji kadłuba statku w przypadku wystąpienie pożaru lub zalania. Oprogramowanie odcina sekcję kadłuba w którym doszło do wypadku.

 

Aby uzyskać więcej informacji o systemie sterowania klimatyzacją HVAC zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Telegraf maszynowy

Telegraf maszynowy służy do komunikacji pomiędzy załogą na mostku i załogą w siłowni. System jest wykorzystywany jako podstawowy i wymagany przez SOLAS kanał komunikacji. Panele telegrafów znajdują się na mostku, w CMK oraz bezpośrednio przy silniku głównym.

 

Aby uzyskać więcej informacji o systemie telegrafu maszynowego na statkach zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Zarządzanie chłodzeniem silnika HT, LT

Systemy chłodzenia silników statkowych składają się z dwóch obiegów wody:
·         LT – (low temperature) woda słodka wykorzystywana do chłodzenia silnika głównego
·         HT – (high temperature) woda morska do chłodzenia wody LT
Zadaniem systemu jest utrzymanie na zadanym poziomie temperatur i przepływów w układzie poprzez wysterowanie odpowiednich pomp i zaworów.

 

Aby uzyskać więcej informacji o chłodzeniu silnika na statkach zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Automatyczne zarządzanie bojlerem

Rozwój okrętowych urządzeń do produkcji pary od standardowych systemów rozdzielczych aż do skomplikowanych układów sterowania, stał się  kluczowym elementem poprawy jakości wytwarzanej pary. Nowoczesne układy automatycznego zarządzania zabezpieczają oraz kontrolują wszystkie etapy produkcji pary wodnej.

 

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu bojlerem zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Sterowanie sterami strumieniowymi

System zapewnia zasilanie i sterowanie wszystkich komponentów sterów strumieniowych: układy napędowe silnika elektrycznego, pompa hydrauliczna , zawory proporcjonalne itp. Systemy produkowane są w wersji ze zmiennym skokiem śruby i stałą prędkością obrotową lub ze stałym skokiem śruby i zmienną prędkością obrotową.

 

Aby uzyskać więcej informacji o sterach strumieniowych zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Systemy sterowania dźwigiem rozładunkowym

System zbudowany jest w oparciu o sterownik PLC, graficzny pulpit operatorski i manetki sterujące. Steruje wszystkimi elementami dźwigu: elektrycznymi i hydraulicznymi. Posiada też wiele funkcji zabezpieczeń, zarówno zabezpieczeń elementów pomiarowych, wykonawczych jak np. wysoka temperatura oleju, jak również zabezpieczeń funkcjonalnych  jak nieprawidłowa praca operatora.

 

Aby uzyskać więcej informacji o sterowaniu dźwigiem rozładunkowym zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Bezpieczeństwo silnika głównego i agregatów

Zadaniem układów bezpieczeństwa silników głównych i pomocniczych jest monitorowanie parametrów takich jak temperatury, ciśnienia, obroty silnika i wystawianie odpowiednich sygnałów w przypadku ich przekroczenia. Są to sygnały alarmowe, redukcji obciążenia / obrotów lub natychmiastowego zatrzymania silnika.

 

Aby uzyskać więcej informacji o systemie bezpieczeństwa silnika głównego i agregatów zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Główne i awaryjne tablice rozdzielcze

Rozdział i dystrybucja energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych układów na statku. Zapewnienie ciągłości zasilania oraz ochrona zasilanych urządzeń jest jednym z głównym wymagań bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury kontrolno pomiarowej, systemy GTR oraz ATR, są w stanie spełnić najwyższe wymagania związane z niezawodnością, trwałością i bezpieczeństwem.

 

Aby uzyskać więcej informacji o głównych i awaryjnych tablicach rozdzielczych zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Wykrywanie wody w ładowniach

Dla poprawienia bezpieczeństwa statków transportowych  oraz załogi, projektowane są układy wczesnego wykrywania i alarmowania obecności wody w ładowniach. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych czujników oraz sygnalizacji optyczno akustycznej, możliwe jest odpowiedni wczesne poinformowanie załogi i podjęcie odpowiednich działań aby zneutralizować zagrożenie.

 

Aby uzyskać więcej informacji o systemie wykrywania wody w ładowniach jednostek pływających zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

Systemy chłodni ładunkowych

Podstawowym zadaniem systemu sterowania chłodni ładunkowych jest utrzymywanie na zadanym poziomie temperatury w poszczególnych ładowniach. Układ monitoruje pracę i steruje wszystkimi elementami chłodni: kompresorami, zaworami , pompami itp. Zestaw zbudowany jest w oparciu o rozproszoną sieć sterowników PLC i oprogramowania wizualizacji SCADA.

 

Aby uzyskać więcej informacji o chłodniach ładunkowych na statkach zapraszamy do zapoznania się z załączonym plikiem PDF.

 

 

COPYRIGHT ©2021 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp