KONTAKT

SIEDZIBA
(dane do faktury)

 

MPL TECHMA SP. Z O.O.

UL. WIELKOPOLSKA 251

81-531 GDYNIA

 

 

 

NIP: 958-14-35-996

KRS: 0000162619

 

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał Zakładowy: 150 000,00 zł

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
(dane do korespondencji)

 

 

UL. TELEWIZYJNA 22

80-209 CHWASZCZYNO

 

 

 

tel. (+ 48) 58 333 50 60
handlowy@mpltechma.pl

FORMULARZ
KONTAKTOWY

APLIKUJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjnym, przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko na które obecnie aplikuję w MPL Techma Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez e-mail: rodo@mpltechma.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w MPL Techma Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez e-mail: rodo@mpltechma.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Przesłane przez Panią/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

 

2. MPL Techma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

COPYRIGHT ©2021 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp