Design dla przedsiębiorców

1.1.1

poziom-efrr-kolor_umowy-od-2018

 

Od maja 2019 r. MPL Techma realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.”. Przeprowadzony audyt stanowi diagnozę potencjału MPL Techma oraz określa perspektywę zmian możliwych do objęcia nowym projektem wzorniczym. Kolejnymi krokami będą: opracowanie strategii wzorniczej, projektowanie oraz prototypowanie z testami, a także zakup środków trwałych tworzących ciąg technologiczny dla wytwarzania produktów będących efektem procesu wzorniczego. Celem projektu jest wypracowanie wzorów znacznie ulepszonych produktów, które znajdą się w stałej ofercie firmy. Efektem przeprowadzonego projektu będzie utworzenie nowej bazy produktowej odpowiadającej na potrzeby klientów działających w różnych branżach. Planowany termin realizacji projektu to styczeń 2021.


Całkowity koszt realizacji projektu:  1 944 141,72 zł
Koszty kwalifikowane:  1 429 462,20 zł
Kwota dofinansowania: 842 327,19 zł


 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Soul and Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, Polska. Cena netto oferty: 28 000,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 23.04.2020r.
 
Oferenci:
Soul and Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, Polska

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1242573 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Opracowanie syntezy i analizy (strategii wzorniczej)” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 23.04.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242573#


 

COPYRIGHT ©2020 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp