Design dla przedsiębiorców

1.1.1

poziom-efrr-kolor_umowy-od-2018

 

Od maja 2019 r. MPL Techma realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.”. Przeprowadzony audyt stanowi diagnozę potencjału MPL Techma oraz określa perspektywę zmian możliwych do objęcia nowym projektem wzorniczym. Kolejnymi krokami będą: opracowanie strategii wzorniczej, projektowanie oraz prototypowanie z testami, a także zakup środków trwałych tworzących ciąg technologiczny dla wytwarzania produktów będących efektem procesu wzorniczego. Celem projektu jest wypracowanie wzorów znacznie ulepszonych produktów, które znajdą się w stałej ofercie firmy. Efektem przeprowadzonego projektu będzie utworzenie nowej bazy produktowej odpowiadającej na potrzeby klientów działających w różnych branżach. Planowany termin realizacji projektu to styczeń 2021.


Całkowity koszt realizacji projektu:  1 944 141,72 zł
Koszty kwalifikowane:  1 429 462,20 zł
Kwota dofinansowania: 842 327,19 zł


 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-47689 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa wiertarki kadłubowej” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 19.05.2021 r.
Szczegóły ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47689

 W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono ofertę na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy EUROMETAL Sp. z o.o.; Miszewko 41, 80-297 Banino, Polska. Cena netto oferty: 66 100,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 14.05.2021 r.
 
Oferenci:
EUROMETAL Sp. z o.o.; Miszewko 41, 80-297 Banino, Polska


Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-46057 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Opracowanie projektów i prototypów układnicy i rolki odwijaka” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 07.05.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46057

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono ofertę na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Rotor Maria Ciesiółka; ul. Apollina 34, 81-601 Gdynia, Polska. Cena netto oferty: 475 000,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 07.05.2021 r.
 
Oferenci:
Rotor Maria Ciesiółka; ul. Apollina 34, 81-601 Gdynia, Polska

 


 

 W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono ofertę na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy "JANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.; ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec, Polska. Cena netto oferty: 430 293,08 PLN. Data wpłynięcia oferty: 23.04.2021 r.
 
Oferenci:
"JANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.; ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec, Polska

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2021-1285-44216 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa Frezarki bramowej” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 28.04.2021 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44216

 


 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Hurtownia Techniczna Pa-Tech Paweł Mrugalski; ul. Ceglana 11C/1 Wielowieś, 63-405 Sieroszewice, Polska. Cena netto oferty: 125 000,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 09.11.2020 r.

Oferenci:

  1. COMTEC 3D Sp. z o.o.; ul. Kondratowicza 4/73, 03-242 Warszawa, Polska
  2. Hurtownia Techniczna Pa-Tech Paweł Mrugalski; ul. Ceglana 11C/1 Wielowieś, 63-405 Sieroszewice, Polska
  3. TPI Sp. z o.o.; ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa, Polska

 

 W związku ze zmianą zapytania ofertowego, informujemy, że termin składania ofert do postępowania nr 2020-1285-13780 został przedłużony do 12.11.2020 r. włącznie.
Szczegóły: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13780

 

W związku ze zmianą zapytania ofertowego, informujemy, że termin składania ofert do postępowania nr 2020-1285-13780 został przedłużony do 04.11.2020 r. włącznie.
Szczegóły: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13780

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2020-1285-13780 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa maszyny pomiarowej” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 02.11.2020 r.
Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13780

 


 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono ofertę na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Ecometal Solutions Sp. z o.o.; ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, Polska. Cena netto oferty: 37 000,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 12.11.2020 r.

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2020-1285-15536 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa wiertarki kadłubowej” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 12.11.2020 r.
Szczegóły ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15536

 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2020-1285-13764 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa wiertarki kadłubowej” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 02.11.2020 r.
Szczegóły ogłoszenia: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13764

 


 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono ofertę na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy "JANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.; ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec, Polska. Cena netto oferty: 450937,93 PLN. Data wpłynięcia oferty: 23.10.2020 r.
 
Oferenci:
"JANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.; ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec, Polska

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2020-1285-12380 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa Frezarki bramowej” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 27.10.2020 r.
Szczegóły ogłoszenia: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12380

 


 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Ecometal Solutions Sp. z o.o.; ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, Polska. Cena netto oferty: 84 800,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 25.09.2020 r.
 
Oferenci:
Bulmach Sp. z o.o.; ul. Cypryjska 20, 02-761 Warszawa;
Ecometal Solutions Sp. z o.o.; ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, Polska.

 

Informujemy, że termin składania ofert do postępowania nr 2020-1285-6395 został przedłużony do 02.10.2020 r. włącznie.
Szczegóły: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6395

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2020-1285-6395 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa Tokarki” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach
POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 28.09.2020 r.
Szczegóły ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6395

 


 

Postępowanie zostało nierozstrzygnięte, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca kryteria zapytania.

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 2020-1285-2812 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Dostawa Tokarki” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 09.09.2020 r. Szczegóły głoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2812

 

 


 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Soul and Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, Polska. Cena netto oferty: 28 000,00 PLN. Data wpłynięcia oferty: 23.04.2020r.
 
Oferenci:
Soul and Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, Polska

 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1242573 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: „Opracowanie syntezy i analizy (strategii wzorniczej)” dla MPL Techma Sp. z o. o. na potrzeby projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.” realizowanego w ramach POIR 2014-2020, poddziałanie 2.3.5. Oferty przyjmowane są do 23.04.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242573#


 

   

COPYRIGHT ©2022 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp