Dotacje UE

UE_3

Mamy przyjemność poinformować, że MPL Techma została beneficjentem funduszy unijnych w ramach poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje oraz 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

 

1.1.1 Ekspansja przez innowacje

 

poziom-efrr-kolor_umowy-od-2018

 

1 grudnia 2019 roku MPL Techma rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego „Utworzenie systemu inteligentnego transportu małogabarytowych elementów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych”. Planowany termin zakończenia projektu wraz z realizacją komponentu wdrożeniowego (budowa hali produkcyjnej i zakup niezbędnych maszyn) to grudzień 2022 r. Celem projektu jest osiągnięcie w pełni funkcjonalnego prototypu systemu oraz podjęcie działań polegających na wdrożeniu tego systemu u klientów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 9 850 856,18 zł

Koszty kwalifikowane: 8 594 454,42 zł

Kwota dofinansowania: 4 979 757,75 zł

 

2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

UE_4

 

Od maja br. MPL Techma realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.”. Przeprowadzony audyt stanowi diagnozę potencjału MPL Techma oraz określa perspektywę zmian możliwych do objęcia nowym projektem wzorniczym. Kolejnymi krokami będą: opracowanie strategii wzorniczej, projektowanie oraz prototypowanie z testami, a także zakup środków trwałych tworzących ciąg technologiczny dla wytwarzania produktów będących efektem procesu wzorniczego. Celem projektu jest wypracowanie wzorów znacznie ulepszonych produktów, które znajdą się w stałej ofercie firmy. Planowany termin realizacji projektu to styczeń 2021.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 944 141,72 zł

Koszty kwalifikowane: 1 429 462,20 zł

Kwota dofinansowania: 842 327,19 zł

   

COPYRIGHT ©2022 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp