Konferencja Mitsubishi Electric
dla branży Automotive

W dniach 14 - 15 kwietnia 2016 roku przedstawiciele firmy MPL Techma wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Mitsubishi Electric, podczas której prezentowane były rozwiązania automatyki dla czterech gałęzi przemysłu: Automotive, CPG, Food oraz Life Science. W pierwszym dniu wydarzenia wystąpiliśmy z prezentacją pod tytułem „Szeroka oferta maszynowa dla branży automotive”. Drugiego dnia mieliśmy okazję zapoznać się z zagadnieniem diagnostyki prewencyjnej w napędach oraz zastosowaniami CC-Link IE dla Przemysłu 4.0.
Konferencja była też okazją do wielu spotkań z przedstawicielami sektora produkcyjnego, dzięki czemu mogliśmy jeszcze lepiej poznać bieżące potrzeby i problemy branży.

 

 

COPYRIGHT ©2023 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp