Badania i rozwój

1.1.1

 

poziom-efrr-kolor_umowy-od-2018

 

1 grudnia 2019 roku MPL Techma rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego „Utworzenie systemu inteligentnego transportu małogabarytowych elementów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych”. Planowany termin zakończenia projektu wraz zrealizacją komponentu wdrożeniowego (budowa hali produkcyjnej i zakup niezbędnych maszyn) to grudzień 2022 r. Celem projektu jest osiągnięcie w pełni funkcjonalnego prototypu systemu oraz podjęcie działań polegających na wdrożeniu tego systemu u klientów. Zakładane efekty realizacji projektu to wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania, a także wzrost kompetencji kadry inżynierskiej i rozwój spółki.


Całkowity koszt realizacji projektu: 9 850 856,18 zł
Koszty kwalifikowane: 8 594 454,42 zł
Kwota dofinansowania: 4 979 757,75 zł


 

Zapraszamy do składania ofert do postępowania nr 1228153 dostępnego w Bazie Konkurencyjności: Dostawa oprogramowania służącego do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażonego w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych. Oferty przyjmowane są do 28.01.2020 r. Szczegóły ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228153

 

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Procad Spółka akcyjna, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
Cena netto oferty: 22 239,17 PLN. Data wpłynięcia oferty: 24.01.2020 r.

 

 

Oferenci:
Procad Spółka akcyjna, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
MAT – Usługi Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

COPYRIGHT ©2020 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp