Design dla przedsiębiorców

1.1.1

poziom-efrr-kolor_umowy-od-2018

 

Od maja br. MPL Techma realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych przez MPL Techma Sp. z o.o.”. Przeprowadzony audyt stanowi diagnozę potencjału MPL Techma oraz określa perspektywę zmian możliwych do objęcia nowym projektem wzorniczym. Kolejnymi krokami będą: opracowanie strategii wzorniczej, projektowanie oraz prototypowanie z testami, a także zakup środków trwałych tworzących ciąg technologiczny dla wytwarzania produktów będących efektem procesu wzorniczego. Celem projektu jest wypracowanie wzorów znacznie ulepszonych produktów, które znajdą się w stałej ofercie firmy. Efektem przeprowadzonego projektu będzie utworzenie nowej bazy produktowej odpowiadającej na potrzeby klientów działających w różnych branżach. Planowany termin realizacji projektu to styczeń 2021.


Całkowity koszt realizacji projektu:  1 944 141,72 zł
Koszty kwalifikowane:  1 429 462,20 zł
Kwota dofinansowania: 842 327,19 zł

COPYRIGHT ©2020 MPL TECHMA

Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: ComUp